SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Historie a současnost katedry
Historie a současnost katedry
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Historie a současnost katedry

Kontakty

Prezentace katedry


Historie a současnost katedry

Katedra ruských a východoevropských studií byla založena v roce 1994 jako součást Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IMS FSV UK). Na svém počátku měla vyplnit zejména vědecko-pedagogicou mezeru vzniklou zrušením někdejšího Ústavu dějin Střední a Východní Evropy Československé akademie věd. Bývalí členové této instituce vytvořili základ nové katedry, která měla směřovat k novému pojetí výzkumu prostoru bývalého východního bloku.


V průběhu rozvoje katedry se ukázalo, že poukaz na prostor východně od České republiky si zachovává společenskou poptávku i své místo v zahraniční politice země. V neposlední řadě se ukazuje přitažlivost tohoto regionu a jeho studium v Praze i pro cizojazyčnou klientelu, zejména ze zemí západní Evropy, ale i ze zkoumaných zemí.


Během své existence katedra prohloubila výzkum oblastí Ruska, východní Evropy (Ukrajinu a Bělorusko), Pobaltí, Střední Evropy a Balkánu. Došlo k rozšíření výzkumu katedry směrem na Jižní Kavkaz, do Střední Asie, do méně obvyklých částí Balkánu s přesahem na Blízký východ, východní Asii či Skandinávii. V současné době je katedra schopna interdisciplinárně zpracovat témata z moderní historie, současné politiky, mezinárodních vztahů, kultury i literatury areálů. Pracovníci institutu se podílejí na základním výzkumu, stejně jako na aplikovaných grantových projektech pro ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo obrany a jiné úřady, instituce a organizace v tuzemsku i v zahraničí. V posledních letech byla zahájena příprava na generační výměnu v oboru, a to výchovou vlastních doktorandů, stejně jako zapojením teritoriálních expertů z příbuzných oborů.


Cíle katedry a profil absolventa

Základním cílem katedry zůstává (vedle výzkumné činnosti příslušných teritorií) výchova odborníků schopných orientace na širokém teritoriu bývalého východního bloku s důrazem na specifika jednotlivých teritoriálních částí. Absolventi oboru Balkánská, středoevropská a eurasijská studia jsou schopni kriticky zhodnotit vývoj v uvedeném teritoriu s použitím analytické metody s využitím znalosti problematiky. Důraz je kladen na specifika jednotlivých problémů, států a regionu na úkor zjednodušujících zobecnění. Absolventi katedry se uplatňují zejména ve veřejném sektoru (na ministerstvu zahraničních věcí a jiných státních orgánech), v neziskových organizacích (Člověk v Tísni, Charita, IOM aj.) či v mezinárodních obchodě se zaměřením na postsovětský prostor.

Historie a současnost katedry

Historie a současnost katedry

Kontakty

Prezentace katedry


Historie a současnost katedry

Katedra ruských a východoevropských studií byla založena v roce 1994 jako součást Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IMS FSV UK). Na svém počátku měla vyplnit zejména vědecko-pedagogicou mezeru vzniklou zrušením někdejšího Ústavu dějin Střední a Východní Evropy Československé akademie věd. Bývalí členové této instituce vytvořili základ nové katedry, která měla směřovat k novému pojetí výzkumu prostoru bývalého východního bloku.


V průběhu rozvoje katedry se ukázalo, že poukaz na prostor východně od České republiky si zachovává společenskou poptávku i své místo v zahraniční politice země. V neposlední řadě se ukazuje přitažlivost tohoto regionu a jeho studium v Praze i pro cizojazyčnou klientelu, zejména ze zemí západní Evropy, ale i ze zkoumaných zemí.


Během své existence katedra prohloubila výzkum oblastí Ruska, východní Evropy (Ukrajinu a Bělorusko), Pobaltí, Střední Evropy a Balkánu. Došlo k rozšíření výzkumu katedry směrem na Jižní Kavkaz, do Střední Asie, do méně obvyklých částí Balkánu s přesahem na Blízký východ, východní Asii či Skandinávii. V současné době je katedra schopna interdisciplinárně zpracovat témata z moderní historie, současné politiky, mezinárodních vztahů, kultury i literatury areálů. Pracovníci institutu se podílejí na základním výzkumu, stejně jako na aplikovaných grantových projektech pro ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo obrany a jiné úřady, instituce a organizace v tuzemsku i v zahraničí. V posledních letech byla zahájena příprava na generační výměnu v oboru, a to výchovou vlastních doktorandů, stejně jako zapojením teritoriálních expertů z příbuzných oborů.


Cíle katedry a profil absolventa

Základním cílem katedry zůstává (vedle výzkumné činnosti příslušných teritorií) výchova odborníků schopných orientace na širokém teritoriu bývalého východního bloku s důrazem na specifika jednotlivých teritoriálních částí. Absolventi oboru Balkánská, středoevropská a eurasijská studia jsou schopni kriticky zhodnotit vývoj v uvedeném teritoriu s použitím analytické metody s využitím znalosti problematiky. Důraz je kladen na specifika jednotlivých problémů, států a regionu na úkor zjednodušujících zobecnění. Absolventi katedry se uplatňují zejména ve veřejném sektoru (na ministerstvu zahraničních věcí a jiných státních orgánech), v neziskových organizacích (Člověk v Tísni, Charita, IOM aj.) či v mezinárodních obchodě se zaměřením na postsovětský prostor.