SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Přijímací řízení
Přijímací řízení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Základní informace

Ve školním roce 2016/2017 je bývalý obor Balkánská, středoevropská a eurasijská studia včleněn do oboru Mezinárodní teritoriální studia se specializacemi Balkánská a středoevropská studia, Ruská a eurasijská studia, které organizují vlastní přijímací zkoušky. Přijímací pohovory pro jednotlivé specializace jsou však organizovány v podstatě stejným způsobem, jako tomu bylo v případě původně samostatných oborů.

Přijímací zkoušky


Nové přijímací řízení https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=17170Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky


Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK


A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV (celoživotní vzdělávání) - zájmový na FSV UK


Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.


Podmínkou je:


a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,


b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,


c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.


B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia


V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta dle čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

 

a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší

 

b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží

 

c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.


C) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2017/2018 s upuštěním od přijímací zkoušky


Absolventům bakalářského studijního oboru 6702R005: Mezinárodní teritoriální studia  v prezenční formě, kteří absolvovali v akademickém roce 2016/2017 a hlásí se ke studiu na rok 2017/2018, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže během bakalářského studia dosáhli průměrného prospěchu do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky nebyla hodnocena stupněm dobře. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu též uchazeče, který by byl v akademickém roce 2016/2017 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

Přijímací řízení

Základní informace

Ve školním roce 2016/2017 je bývalý obor Balkánská, středoevropská a eurasijská studia včleněn do oboru Mezinárodní teritoriální studia se specializacemi Balkánská a středoevropská studia, Ruská a eurasijská studia, které organizují vlastní přijímací zkoušky. Přijímací pohovory pro jednotlivé specializace jsou však organizovány v podstatě stejným způsobem, jako tomu bylo v případě původně samostatných oborů.

Přijímací zkoušky


Nové přijímací řízení https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=17170Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky


Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK


A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV (celoživotní vzdělávání) - zájmový na FSV UK


Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.


Podmínkou je:


a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,


b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,


c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.


B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia


V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta dle čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

 

a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší

 

b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží

 

c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.


C) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2017/2018 s upuštěním od přijímací zkoušky


Absolventům bakalářského studijního oboru 6702R005: Mezinárodní teritoriální studia  v prezenční formě, kteří absolvovali v akademickém roce 2016/2017 a hlásí se ke studiu na rok 2017/2018, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže během bakalářského studia dosáhli průměrného prospěchu do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky nebyla hodnocena stupněm dobře. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu též uchazeče, který by byl v akademickém roce 2016/2017 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.