SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Diplomní seminář
Diplomní seminář
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pravidla pro diplomní seminář

Před nástupem do prvního dílu magisterského diplomního semináře je nutné zpracovat projekt diplomové práce, které musí být odevzdány v termínech stanovených harmonogramem každého školního roku, což je zpravidla první únorové pondělí v případě zahájení prvního dílu diplomního semináře v letním semestru aktuálně probíhajícího školního roku a zpravidla druhé červnové pondělí v případě zahájení prvního dílu diplomního semináře v zimním semestru následujícího školního roku. Odevzdáním tezí a jejich schválením je účast v diplomním semináři podmíněna bez výjimky.


Během prvního dílu magisterského diplomního semináře je student povinen zpracovat teze diplomové práce, jejichž prostřednictvím dokumentuje stav a postup práce nad tématem. Za odevzdání rozšířených tezí je udělen zápočet za první díl magisterského diplomního semináře.


Během druhého dílu magisterského diplomního semináře je student povinen zpracovat hrubou textovou podobu práce, zejména pak kapitolu o pramenech, literatuře a metodologii tématu, za což dostává druhý zápočet.


Během třetího dílu dokončuje práci, kterou odevzdává k obhajobě - třetí zápočet se tudíž uděluje za odevzdání obhajitelné podoby diplomní práce jako celku.
Na této adrese najdete seznam všech dilomních prací obhájených na UK FSV


Diplomní seminář

Pravidla pro diplomní seminář

Před nástupem do prvního dílu magisterského diplomního semináře je nutné zpracovat projekt diplomové práce, které musí být odevzdány v termínech stanovených harmonogramem každého školního roku, což je zpravidla první únorové pondělí v případě zahájení prvního dílu diplomního semináře v letním semestru aktuálně probíhajícího školního roku a zpravidla druhé červnové pondělí v případě zahájení prvního dílu diplomního semináře v zimním semestru následujícího školního roku. Odevzdáním tezí a jejich schválením je účast v diplomním semináři podmíněna bez výjimky.


Během prvního dílu magisterského diplomního semináře je student povinen zpracovat teze diplomové práce, jejichž prostřednictvím dokumentuje stav a postup práce nad tématem. Za odevzdání rozšířených tezí je udělen zápočet za první díl magisterského diplomního semináře.


Během druhého dílu magisterského diplomního semináře je student povinen zpracovat hrubou textovou podobu práce, zejména pak kapitolu o pramenech, literatuře a metodologii tématu, za což dostává druhý zápočet.


Během třetího dílu dokončuje práci, kterou odevzdává k obhajobě - třetí zápočet se tudíž uděluje za odevzdání obhajitelné podoby diplomní práce jako celku.
Na této adrese najdete seznam všech dilomních prací obhájených na UK FSV