SOCIÁLNÍ SÍTĚ
PhDr. Petr Novák, Ph.D.
PhDr. Petr Novák, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Odborné zaměření: Dějiny mezinárodních vztahů na Blízkém východě (zejména 19. století - první polovina 20. století), československo-turecké vztahy 1918 - 1945, ruská a sovětská zahraniční politika, dějiny Turecka

Zařazení: Institut mezinárodních studií, Katedra ruských a východoevropských studií, externí spolupracovník


Kontakt

Kancelář: 3077

Email: NovakP.Ber@post.cz

Konzultace: po dohodě via e-mailPředměty

JMB011 - Moderní dějiny Ruska

JMB508 - Soudobé dějiny východní Evropy


Životopisná data


Dosažené vzdělání:

2005 – 2013 doktorské studium, obor Moderní dějiny, FSV UK (obhájena disertační práce na téma: Sovětská zahraniční politika na Blízkém východě 1917 – 1921 mezi revolucí a pragmatismem

2005 – 2006 rigorózní řízení, obor Historie, FF UK (obhájena rigorózní práce na téma: Počátky československo-tureckých vztahů 1918 – 1926

2002 – 2005 magisterské studium, studijní program Učitelství pro střední školy, obor historie, FF UK (obhájena diplomová práce na téma: Počátky československo-tureckých vztahů 1918 – 1926)

1999 - 2005 magisterské studium, studijní program Humanitní studia, obor historie-politologie, FF UK (obhájena diplomová práce na téma: Počátky československo-tureckých vztahů 1918 – 1926)


Jazykové znalosti:

Ruština, angličtina, němčina, turečtina (základní znalost).


Studijní pobyt:

2008 – Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova, historická fakulta (měsíční studijní pobyt)


Praxe:

2015 – referent, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2010-2015 – administrativní pracovník, Institut mezinárodních studií FSV UK

2007-2011 - administrativní pracovník, Institut sociologických studií FSV UK


Spolupráce na řešení výzkumných projektů

2011 - SVV 263 503 Středoevropský a východoevropský region ve druhé polovině 20. století: od konfliktů ke stabilitě a novým výzvám (člen řešitelského týmu)

2012 – SVV 265 505 Vybrané problémy veřejné politiky v euro-atlantické oblasti po roce 1945 (člen řešitelského týmu)


Bibliografie


Monografie:

Michal Řoutil, Petra Košťálová, Petr Novák: Katastrofa křesťanů. Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši 1914 - 1923, Červený Kostelec 2017.


Kapitoly v monografiích:

Sevreská mírová smlouva s Tureckem (srpen 1920). In: J. Dejmek a kol.: Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému, Praha 2011, s. 233 - 252.

Československo a hospodářské vztahy s Osmanskou říší a Tureckem v letech 1918 - 1926. In: T. Hradecký - P. Horák - P. Boštík a kol.: České, slovenské, a československé dějiny 20. století IX., Ústí nad Orlicí 2014, s. 301 - 309.


Články v odborných časopisech:

Počátky československo-tureckých vztahů 1918 - 1920. Slovanský přehled, 2005 (r. XCI), č. 4, s. 425 - 441.

Československo a příprava sevreské mírové smlouvy. Slovanský přehled, 2006 (r. XCII), č. 1, s. 25 - 43.

Československá diplomacie a řecko-turecká válka 1920 - 1922. Moderní dějiny, 2007 (sv. 15), s. 183 - 220.

Československý vicekonzulát ve Smyrně za řecko-turecké války 1920 – 1922. Nový orient, 2008 (r. LXIII), č. 2, s. 51 – 54.

Řekové v Osmanské říši a v Turecku v letech 1912 - 1922. Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2008/2009 (r. II/III), s. 277 - 322.

Osmanská říše a otázka Bosny a Hercegoviny v letech 1878 - 1879. Slovanský přehled/Slovanské historické studie, 2010 (r. XCVI/35), s. 523 - 573.

Sovětská zahraniční politika a Osmanská říše na přelomu let 1917 a 1918. Český časopis historický, 2012 (r. CX), č. 2, s. 254 - 287.

Sověty a Vysoká Porta. Sovětská zahraniční politika a Osmanská říše od brest-litevského míru po mudroské příměří. Slovanský přehled/Slovanské historické studie, 2013 (r. XCIX/38), č. 5, s. 455 - 498.

Dva pokusy o vývoz revoluce do Persie. Sověské Rusko a Persie v roce 1920. Český časopis historický, 2014 (r. CXII), č. 4, s. 713 - 744.

Počátky sovětské politiky vůči Afghánistánu v období let 1917 až 1919. Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia, 2014 (r. XIV), č. 1-2, s. 11 - 47.Příspěvek v konferenčním sborníku:

Anexe Bosny a Hercegoviny očima Osmanů. In: Bosna 1878 - 2008, Ústí nad Labem 2009, s. 79 - 108.


Příspěvek ve sborníku statí:

Přípomínky sarajevského atentátu na místě činu a jejich proměny. In: Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka, Praha 2017, s. 178 - 196.


Recenze:

Dokumenty československé zahraniční politiky A/3/1,2 – Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920 – 1921. Svazek I, II. Edičně zpracovali Jindřich Dejmek a František Kolář, Praha, Ústav mezinárodních vztahů 2004, 2005, 704, 588 s. Slovanský přehled, 2006 (r. XCII), č. 4, s. 591 - 594.


Zprávy:

AYDIN, Mustafa – TEZEL-AYDIN, Sevim: Turkish Foreign Policy Bibliography. Sources in English, French and German 1919 – 2001, Center for Strategic Research, Ankara 2002, s. 331. Český časopis historický, 2005 (r.CIII), č. 2, s. 466 – 467.

ZÜRCHER, Erik J.: Turkey. A Modern History, I. G. Tauris ? Co Ltd, London – New York 2003, 424 s. Slovanský přehled, 2005 (r. XCI), č. 1, s. 152.

GÜÇLÜ, Yücel: Eminence Grise Of The Turkish Foreign Service: Numan Menemencio?lu, Ankara 2002, 160 s. Slovanský přehled, 2005 (r. XCI), č. 2, s. 246.

GRÜNER, Frank – HEFTRICH, Urs – LÖWE, Heinz-Dietrich: „Zerstörer des Schweigens.“ Formen künstlerischer Erinnerung an die nationalsozialistische Rassen und Vernichtungspolitik in Oseuropa, Köln, Bohlau Verlag 2006, 552 (+ 18) s. Český časopis historický, 2008 (r. CVI), č. 3, s. 705 – 706.


Popularizační články:

Turecký národní hrdina Mustafa Kemal Atatürk. Fakta a svědectví, 2009 (r. I), č. 5, s. 10 – 13.

„Turci se drží dobře.“ Příspěvek k verifikaci románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Fakta a svědectví, 2010 (r. II), č. 11, s. 30 – 33.


PhDr. Petr Novák, Ph.D.


Odborné zaměření: Dějiny mezinárodních vztahů na Blízkém východě (zejména 19. století - první polovina 20. století), československo-turecké vztahy 1918 - 1945, ruská a sovětská zahraniční politika, dějiny Turecka

Zařazení: Institut mezinárodních studií, Katedra ruských a východoevropských studií, externí spolupracovník


Kontakt

Kancelář: 3077

Email: NovakP.Ber@post.cz

Konzultace: po dohodě via e-mailPředměty

JMB011 - Moderní dějiny Ruska

JMB508 - Soudobé dějiny východní Evropy


Životopisná data


Dosažené vzdělání:

2005 – 2013 doktorské studium, obor Moderní dějiny, FSV UK (obhájena disertační práce na téma: Sovětská zahraniční politika na Blízkém východě 1917 – 1921 mezi revolucí a pragmatismem

2005 – 2006 rigorózní řízení, obor Historie, FF UK (obhájena rigorózní práce na téma: Počátky československo-tureckých vztahů 1918 – 1926

2002 – 2005 magisterské studium, studijní program Učitelství pro střední školy, obor historie, FF UK (obhájena diplomová práce na téma: Počátky československo-tureckých vztahů 1918 – 1926)

1999 - 2005 magisterské studium, studijní program Humanitní studia, obor historie-politologie, FF UK (obhájena diplomová práce na téma: Počátky československo-tureckých vztahů 1918 – 1926)


Jazykové znalosti:

Ruština, angličtina, němčina, turečtina (základní znalost).


Studijní pobyt:

2008 – Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova, historická fakulta (měsíční studijní pobyt)


Praxe:

2015 – referent, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2010-2015 – administrativní pracovník, Institut mezinárodních studií FSV UK

2007-2011 - administrativní pracovník, Institut sociologických studií FSV UK


Spolupráce na řešení výzkumných projektů

2011 - SVV 263 503 Středoevropský a východoevropský region ve druhé polovině 20. století: od konfliktů ke stabilitě a novým výzvám (člen řešitelského týmu)

2012 – SVV 265 505 Vybrané problémy veřejné politiky v euro-atlantické oblasti po roce 1945 (člen řešitelského týmu)


Bibliografie


Monografie:

Michal Řoutil, Petra Košťálová, Petr Novák: Katastrofa křesťanů. Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši 1914 - 1923, Červený Kostelec 2017.


Kapitoly v monografiích:

Sevreská mírová smlouva s Tureckem (srpen 1920). In: J. Dejmek a kol.: Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému, Praha 2011, s. 233 - 252.

Československo a hospodářské vztahy s Osmanskou říší a Tureckem v letech 1918 - 1926. In: T. Hradecký - P. Horák - P. Boštík a kol.: České, slovenské, a československé dějiny 20. století IX., Ústí nad Orlicí 2014, s. 301 - 309.


Články v odborných časopisech:

Počátky československo-tureckých vztahů 1918 - 1920. Slovanský přehled, 2005 (r. XCI), č. 4, s. 425 - 441.

Československo a příprava sevreské mírové smlouvy. Slovanský přehled, 2006 (r. XCII), č. 1, s. 25 - 43.

Československá diplomacie a řecko-turecká válka 1920 - 1922. Moderní dějiny, 2007 (sv. 15), s. 183 - 220.

Československý vicekonzulát ve Smyrně za řecko-turecké války 1920 – 1922. Nový orient, 2008 (r. LXIII), č. 2, s. 51 – 54.

Řekové v Osmanské říši a v Turecku v letech 1912 - 1922. Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2008/2009 (r. II/III), s. 277 - 322.

Osmanská říše a otázka Bosny a Hercegoviny v letech 1878 - 1879. Slovanský přehled/Slovanské historické studie, 2010 (r. XCVI/35), s. 523 - 573.

Sovětská zahraniční politika a Osmanská říše na přelomu let 1917 a 1918. Český časopis historický, 2012 (r. CX), č. 2, s. 254 - 287.

Sověty a Vysoká Porta. Sovětská zahraniční politika a Osmanská říše od brest-litevského míru po mudroské příměří. Slovanský přehled/Slovanské historické studie, 2013 (r. XCIX/38), č. 5, s. 455 - 498.

Dva pokusy o vývoz revoluce do Persie. Sověské Rusko a Persie v roce 1920. Český časopis historický, 2014 (r. CXII), č. 4, s. 713 - 744.

Počátky sovětské politiky vůči Afghánistánu v období let 1917 až 1919. Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia, 2014 (r. XIV), č. 1-2, s. 11 - 47.Příspěvek v konferenčním sborníku:

Anexe Bosny a Hercegoviny očima Osmanů. In: Bosna 1878 - 2008, Ústí nad Labem 2009, s. 79 - 108.


Příspěvek ve sborníku statí:

Přípomínky sarajevského atentátu na místě činu a jejich proměny. In: Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka, Praha 2017, s. 178 - 196.


Recenze:

Dokumenty československé zahraniční politiky A/3/1,2 – Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920 – 1921. Svazek I, II. Edičně zpracovali Jindřich Dejmek a František Kolář, Praha, Ústav mezinárodních vztahů 2004, 2005, 704, 588 s. Slovanský přehled, 2006 (r. XCII), č. 4, s. 591 - 594.


Zprávy:

AYDIN, Mustafa – TEZEL-AYDIN, Sevim: Turkish Foreign Policy Bibliography. Sources in English, French and German 1919 – 2001, Center for Strategic Research, Ankara 2002, s. 331. Český časopis historický, 2005 (r.CIII), č. 2, s. 466 – 467.

ZÜRCHER, Erik J.: Turkey. A Modern History, I. G. Tauris ? Co Ltd, London – New York 2003, 424 s. Slovanský přehled, 2005 (r. XCI), č. 1, s. 152.

GÜÇLÜ, Yücel: Eminence Grise Of The Turkish Foreign Service: Numan Menemencio?lu, Ankara 2002, 160 s. Slovanský přehled, 2005 (r. XCI), č. 2, s. 246.

GRÜNER, Frank – HEFTRICH, Urs – LÖWE, Heinz-Dietrich: „Zerstörer des Schweigens.“ Formen künstlerischer Erinnerung an die nationalsozialistische Rassen und Vernichtungspolitik in Oseuropa, Köln, Bohlau Verlag 2006, 552 (+ 18) s. Český časopis historický, 2008 (r. CVI), č. 3, s. 705 – 706.


Popularizační články:

Turecký národní hrdina Mustafa Kemal Atatürk. Fakta a svědectví, 2009 (r. I), č. 5, s. 10 – 13.

„Turci se drží dobře.“ Příspěvek k verifikaci románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Fakta a svědectví, 2010 (r. II), č. 11, s. 30 – 33.