SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Ruská a euroasijská studia
Ruská a euroasijská studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Specializace Ruská a eurasijská studia

Co studujeme?

 • Rusko

 • Východní Evropu (Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko)

 • Kavkaz (Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, severní Kavkaz)

 • Střední Asii (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán s vazbami na Afghánistán, Írán a muslimské oblasti Číny).

Na co se zaměřujeme

 • Děláme moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu našich zemí

 • Jsme multidisciplinární

 • Vycházíme z našeho bádání, mezinárodních kontaktů i z vlastních zkušeností

Proč studovat u nás?

 • Dobré uplatnění.

  Státní správa, diplomacie, nadnárodní i domácí firmy, obchod, poradenství, odborná žurnalistika a samozřejmě vědecký výzkum v různých oblastech. Nezaměstnanost našich uchazečů je prakticky nulová.

  Absolventi o nás

 • Naučíte se chápat region.

  Prostor bývalého Sovětského svazu je různorodý a složitý. Naučíte se jej chápat v souvislostech (historie, politický vývoj, ekonomika, sociální a národnostní problémy). Naučíte se srovnávat a poznáte specifika jednotlivých oblastí či zemí.

  Studijní plán Ruských a eurasijských studíí

 • Kolektiv pracovníků a přátelské prostředí

  Vyučující na katedře jsou od doktorandů až po seniorní pracovníky zapálení pro tento region, znají jej z mnoha soukromých, studijních či pracovních cest a zprostředkují Vám odborný pohled i lidský zážitek z regionu.

  S našimi vyučujícími se můžete často setkat i v českých médiích s komentáři a reportážemi o regionu (Jan Šír, Slavomír Horák).

  Často si zveme hosty z diplomatické, akademické či obchodní sféry, a tak máte možnost seznámit se s praxí v oboru.

  Každoročně pořádáme několik neformálních setkání katedry či exkurze do zahraničí

  Seznam pracovníků katedry

  Facebook Balkánských, středoevropských a eurasijských studií

 • Studium v zahraničí

  Podporujeme výjezdy do zahraniční, bez kterých nebude procítění a poznání regionu úplné. Máme podepsané meziuniverzitní dohody s univerzitami v Rusku, Ukrajině, Bělorusku, Gruzii, Arménii, Ázerbájdžánu či Kazachstánu. Na financování svých pobytů můžete získat prostředky například z Grantové agentury UK nebo z Fondu Mobility UK.

  Seznam meziuniverzitních dohod katedry

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky jsou písemné a jednokolové a skládají se z těchto částí:

- Odborně zaměřený test (v českém jazyce) (max. 30 bodů), ukázka testu (2016)

- Písemná práce/esej na zadané téma v ruštině nebo angličtině (max. 60 bodů), ukázka témat pro esej (2016)

- Test z druhého jazyka (max. 10 bodů) založený na pochopení psaného textu a zodpovězení otázek souvisejících s textem po jazykové stráce (angličtina, francouzština, němčina, perština/tádžičtina, ruština, turečtina/ázerbájdžánština, ukrajinština)


Subgarantem oboru je  , k němu můžete směřovat dotazy ohledně studia i přijímacích zkoušek.

Ruská a euroasijská studiaSpecializace Ruská a eurasijská studia

Co studujeme?

 • Rusko

 • Východní Evropu (Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko)

 • Kavkaz (Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, severní Kavkaz)

 • Střední Asii (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán s vazbami na Afghánistán, Írán a muslimské oblasti Číny).

Na co se zaměřujeme

 • Děláme moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu našich zemí

 • Jsme multidisciplinární

 • Vycházíme z našeho bádání, mezinárodních kontaktů i z vlastních zkušeností

Proč studovat u nás?

 • Dobré uplatnění.

  Státní správa, diplomacie, nadnárodní i domácí firmy, obchod, poradenství, odborná žurnalistika a samozřejmě vědecký výzkum v různých oblastech. Nezaměstnanost našich uchazečů je prakticky nulová.

  Absolventi o nás

 • Naučíte se chápat region.

  Prostor bývalého Sovětského svazu je různorodý a složitý. Naučíte se jej chápat v souvislostech (historie, politický vývoj, ekonomika, sociální a národnostní problémy). Naučíte se srovnávat a poznáte specifika jednotlivých oblastí či zemí.

  Studijní plán Ruských a eurasijských studíí

 • Kolektiv pracovníků a přátelské prostředí

  Vyučující na katedře jsou od doktorandů až po seniorní pracovníky zapálení pro tento region, znají jej z mnoha soukromých, studijních či pracovních cest a zprostředkují Vám odborný pohled i lidský zážitek z regionu.

  S našimi vyučujícími se můžete často setkat i v českých médiích s komentáři a reportážemi o regionu (Jan Šír, Slavomír Horák).

  Často si zveme hosty z diplomatické, akademické či obchodní sféry, a tak máte možnost seznámit se s praxí v oboru.

  Každoročně pořádáme několik neformálních setkání katedry či exkurze do zahraničí

  Seznam pracovníků katedry

  Facebook Balkánských, středoevropských a eurasijských studií

 • Studium v zahraničí

  Podporujeme výjezdy do zahraniční, bez kterých nebude procítění a poznání regionu úplné. Máme podepsané meziuniverzitní dohody s univerzitami v Rusku, Ukrajině, Bělorusku, Gruzii, Arménii, Ázerbájdžánu či Kazachstánu. Na financování svých pobytů můžete získat prostředky například z Grantové agentury UK nebo z Fondu Mobility UK.

  Seznam meziuniverzitních dohod katedry

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky jsou písemné a jednokolové a skládají se z těchto částí:

- Odborně zaměřený test (v českém jazyce) (max. 30 bodů), ukázka testu (2016)

- Písemná práce/esej na zadané téma v ruštině nebo angličtině (max. 60 bodů), ukázka témat pro esej (2016)

- Test z druhého jazyka (max. 10 bodů) založený na pochopení psaného textu a zodpovězení otázek souvisejících s textem po jazykové stráce (angličtina, francouzština, němčina, perština/tádžičtina, ruština, turečtina/ázerbájdžánština, ukrajinština)


Subgarantem oboru je  , k němu můžete směřovat dotazy ohledně studia i přijímacích zkoušek.