SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Uplatnění absolventa RVES/BECES
Uplatnění absolventa RVES/BECES
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Naši absolventi se uplatňují jak doma, tak v zahraničí

Česká republika:

• Státní správa (ministerstvo zahraničních věcí ČR, kancelář prezidenta ČR, úřad vlády ČR) • Soukromá sféra • Neziskové organizace, nadace • Média • Univerzity a vysoké školy

Zahraničí:

• Mezinárodní instituce a organizace (Evropská komise, Evropský parlament, OBSE) • Akademická sféra • Think-tanky • Korporace


a mnoho dalších...


Praktické příklady úspěšného pracovního uplatnění absolventů RVES a BECES viz Významní absolventi


Výsledky ankety mapující mimo jiné profesní profil a uplatnění absolventů Institutu mezinárodních studií

Vyhodnocení ankety ze setkání absolventů IMS 2013








Uplatnění absolventa RVES/BECES



Naši absolventi se uplatňují jak doma, tak v zahraničí

Česká republika:

• Státní správa (ministerstvo zahraničních věcí ČR, kancelář prezidenta ČR, úřad vlády ČR) • Soukromá sféra • Neziskové organizace, nadace • Média • Univerzity a vysoké školy

Zahraničí:

• Mezinárodní instituce a organizace (Evropská komise, Evropský parlament, OBSE) • Akademická sféra • Think-tanky • Korporace


a mnoho dalších...


Praktické příklady úspěšného pracovního uplatnění absolventů RVES a BECES viz Významní absolventi


Výsledky ankety mapující mimo jiné profesní profil a uplatnění absolventů Institutu mezinárodních studií

Vyhodnocení ankety ze setkání absolventů IMS 2013