SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Významné absolventky a absolventi
Významné absolventky a absolventi
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mgr. Tereza Mádlová

"Co mi přineslo studium na IMS? Nejvíc si cením a často si uvědomuji, že je to rozhled a kritický přístup. Zároveň jsem se díky škole dostala k Balkánu a fajn lidem!"


"Už během mých studií na IMS jsem se věnovala dětem a neziskovému sektoru, ten se mi stal - v dobrém - osudným. Vyjížděla jsem na mezinárodní workcampy hlavně na Balkán, což je doteď moje srdcová záležitost. Dobrovolničila jsem také intenzivně v Čechách - doučovala jsem děti ze sociálně slabých rodin a cizinců, organizovala tábory a volnočasové aktivity pro ně. Moje pracovní cesta vedla přes práci za barem, do Waldorfské školky až do organizace Člověk v tísni v Kladně. Víc o mojí "misi" v krátkém článku - http://www.respekt.cz/tydenik/2014/43/moje-mala-kladenska-mise.V současnosti pracuji v Nadaci Via jako projektová manažerka, kde mám radost z lidí, které potkávám. Baví mě pozorovat svět, jak je pestrý a jak dokážou být lidé odvážní. V nadaci se věnuji tématům rozvoje a vzdělávání neziskovek, osobního rozvoje a sociálnímu podnikání." Tereza Mádlová


Radka Rubilina PhD.


"Vzhledem k tomu, že jsem studovala dvě vysoké školy najednou, je pro mě dodnes záhadou, že jsem došla až do posledního ročníku magisterského studia. Rusistika na FF UK mi nabídla hluboký vhled do ruské kultury, IMS zase zasazení jednotlivých událostí do širšího kontextu. Podle mého názoru se jednalo o jedinečnou kombinaci a dodnes mi to umožňuje vnímat události s odstupem a v širším, mezinárodním měřítku."


Radka Rubilina (roz. Bzonková) obhájila doktorát na německé univerzitě v Konstanz. Zabývá se ruskou kulturou, překládá ruské básně i prózu do češtiny, publikuje knihy o literatuře stalinských pracovních lágrů (Jen jeden osud, 2009 či Osm hlav šílenství, 2015). V letech 2003 – 2006 byla redaktorkou ruské sekce literárního serveru Iliteratura.cz. Zabývá se také společensko-politickou situací zemí postsovětského bloku, vyprofilovala se jako odborník na problematiku lidských práv a transformačních procesů. Od roku 2007 pracovala jako vedoucí Východoevropských demokratizačních programů v organizaci Člověk v tísni, v letech 2006 – 2008 byla souběžně redaktorkou na webovém portálu RuskoDnes.cz, od roku 2011 působila jako evaluátorka rozvojových i demokratizačních programů pro řadu mezinárodních organizací. Od roku 2013 pracuje jako sekondovaný pracovník Ministerstva zahraničních věcí ČR se zaměřením na lidská práva v Organizaci pro Bezpečnost a Spolupráci v Evropě s místem výkonu služby v Arménii


Mgr. Pavel Gruber


"IMS jsem studoval v prvním roce jeho založení a v té době IMS sídlil na třech různých místech v Praze a v souladu s celkovou atmosférou doby bylo i prostředí na IMS mimořádně otevřené, formálně nesvázané a hlavně inspirující a obohacující. Z řady věcí, které jsem získal na IMS, těžím dodnes a moc rád vzpomínám na některé z řady mimořádně zajímavých profesorů a profesorek."


Pavel Gruber vystudoval Ruská a východoevropská studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK a studium zakončil v roce 1998. Svoji první humanitární misi absolvoval v roce 1996 během konfliktu v Bosně s organizací Člověk v tísni. Po studiu pracoval nějakou dobu v komerčním sektoru (logistika a média) a v roce 2006 se vrátil k humanitární práci. Působil v Charitě ČR jako vedoucí mise v Indonésii, následně zodpovídal za programy v jihovýchodní Asii  a poté se stal vedoucím oddělení humanitární a rozvojové spolupráce. Čtyři roky také působil ve správní radě platformy FoRS z toho dva roky jako její předseda. Od roku 2011 vede českou pobočku Lékařů bez hranic jako její ředitel. Během svých misí působil pracovně mimo jiné v Indonésii, na Haiti, v Gruzii nebo na Ukrajině.


PhDr. Jan Marian"Díky studiu na IMS FSV UK jsem poznal řadu skvělých a zajímavých lidí mezi vyučujícími i kolegy studenty. Velmi jsem si cenil otevřené atmosféry a možnosti diskuse s vyučujícími. Stejně tak jsem oceňoval možnosti studijních pobytů v zahraničí a prostor pro vlastní aktivitu."


Absolvent oboru východoevropská a ruská studia IMS FSV UK působil v řadě českých nevládních organizací a think-tanků (Asociace pro mezinárodní otázky, Člověk v tísni, Prague Security Studies Institute), od roku 2008 je zaměstancem Ministerstva zahraničních věcí ČR. V současnosti pracuje jako expert na východní Evropu a střední Asii na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii.


Jan Marian o Východním partnerství:

https://www.youtube.com/watch?v=_EBxGKAmXKI


PhDr. Petr Pojman PhD"Studium na IMS pro mě bylo důležitým vstupem do složitých otázek současnosti. Je třeba ocenit a doporučit velmi dobré možnosti studia i výzkumu v zahraničí.Ti, kdo mají zájem, zde získají příležitost k tomu, aby nalezli ta “svá“ témata. IMS a FSV UK jako celek jsou i místem, kde jsem se setkal s lidmi, se kterými dodnes udržuji přátelské a pracovní vztahy. Bylo pro mě nedávno velmi příjemné potkat staré známé během komplikované práce v neklidné Ukrajině."


Petr Pojman je absolventem Mezinárodních teritoriálních studií a Ruských a východoevropských studií na Institutu mezinárodních studií, FSV UK. V rámci programu Erasmus na Univestity of Kent ve Velké Británii se začal věnovat kriminologii. Následně 2008-2009 působil v humanitárním projektu Charity ČR, Magdala, který pomáhá obětem obchodování s lidmi v ČR. Během magisterského studia absolvoval stáže v St. Petěrburgu na Akademii věd RF, Sankt-Petěrburgském právnickém institutu Akademie generální prokuratury RF a na Fakultě mezinárodních vztahů Sankt-Petěrburgské státní university. V pokračujícím doktorském studiu v oboru Mezinárodních teritoriálních studií FSV UK se věnoval výzkumu v oblasti organizovaného zločinu v Rusku, na Ukrajině a v Česku. Zároveň uskutečnil několik výzkumných cest v evropské i asijské části Ruska, v Bělorusku, Podněstří a Ukrajině. Ve výzkumu se zaměřuje na otázky bezpečnosti, propojení organizovaného zločinu a politiky a problematiku obchodu s lidmi (nucené práce, prostituce, žebroty) v EU a v bývalém SSSR. V r. 2012 se stal zakládajícím členem České kriminologické společnosti a od r. 2013 i členem jejího Výboru. Petr Pojman je též členem Sankt-Petěrburgského centra deviantologie a redakční rady odborného časopisu Právní věda a bezpečnostní praxe Ťjumeňského institutu zvyšování kvalifikace příslušníků ruského ministerstva vnitra. Přednáší na několika domácích i zahraničních vysokých školách. Působí jako nezávislý konzultant soukromého, státního a nevládního sektoru (Transparency International, Forum 2000, Pražský institut bezpečnostních studií – PSSI). V oblasti boje proti obchodu s lidmi a volebního pozorování spolupracuje s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.


Mediální vystoupení Petra Pojmana:


http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/246129-soghojanuv-mnohalety-trest-je-pravomocny-vrchni-soud-nemel-duvod-neco-menit/


http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/933951


Zahraniční vystoupení:


resbash.ru/stat/2/3083


http://www.polskieradio.pl/9/3/Artykul/418666,Mafiosi-chca-przejac-sady-policje-i-elektrownie


http://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/organisierte-kriminalitaet-dringt-in-staatliche-strukturen-vor


Webová stránka Petra Pojmana:


http://www.petrpojman.com/


Mgr. Luboš Veselý"IMS jsou pro mě především skvělí vyučující, kteří zde působili či působí a kteří vás naučí o dějinách a současnosti zemí v našem okolí přemýšlet i psát."


Absolvent oboru Ruská a východoevropská studia na IMS FSV UK. Poslední dva roky mandátu Václava Havla pracoval jako teritioriální specialista pro střední a východní Evropu v Kanceláři prezidenta republiky, poté v Centru pro demokracii a lidská práva Společnosti Člověk v tísni. V roce 2009 byl zmocněncem ministra zahraničních věcí pro Česko-polské fórum. V letech 2010-2014 diplomatem politického úseku na velvyslanectví České republiky v Kyjevě. Je také spoluzakladatelem Asociace pro mezinárodní otázky.


Mgr. Jan Plešinger"Studium Ruských a východoevropských studií IMS pro mě bylo tím správným odrazovým můstkem pro zajímavou a bohatou kariéru v mezinárodních organizacích, diplomacii a práci v konfliktních oblastech. Historický, politický a jazykový základ, který jsem si při studiu na IMS osvojil, je pro mě dodnes ‚studnicí moudrosti‘, ze které čerpám".


Studia:


Jan Plešinger zakončil studium Ruských a východoevropských studií IMS FSV UK titulem magistra v roce 2000. Poté studoval v New Yorku, kde obdržel International Diploma in Humanitarian Assistance (The Centre for International Health & Cooperation under auspices of City University of New York, Royal College of Surgeons in Ireland and University of Geneva.). V současné době se při práci věnuje dálkovému doktorandskému studiu oboru Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.


Zaměstnání:

Jan Plešinger je od roku 2011 zástupcem šéfa mise OBSE v Moldavsku. Hlavním mandátem mise je zprostředkovávat jednání mezi stranami podněsterského konfliktu a hledat možnosti jeho řešení. Kromě toho se mise zabývá dalšími bezpečnostními otázkami včetně těch charakteru vojenského, politického, právního, environmentálního, mediálního a lidskoprávního. V letech 2008-2011 byl Jan Plešinger zástupcem velvyslance v Kosovu na Zastupitelském úřadě ČR v Prištině. V letech 2006-2008 pracoval pro Rozvojový program OSN v Moldavsku. Předtím byl zaměstnán ve společnosti Člověk v tísni, v níž mj. vedl humanitární mise na severním Kavkaze (Čečensko a Ingušsko) a v Kosovu. V roce 2002 Jan Plešinger spoluzakládal platformu nevládních organizací České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS); je autorem jeho názvu i loga.


Z veřejných vystoupení:

· Rozhovor v ruštině na moldavské soukromé zpravodajské stanici:

· http://www.realitatea.md/emisiuni/-------------------------.html/13393


· Rozhovor v rumunštině v moldavské veřejnoprávní televizi:

· http://www.trm.md/ro/moldova-in-direct/moldova-in-direct-din-1-iulie-2013/


· Rozhovor v pořadu Před půlnocí na ČT 24: . http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095690193-pred-pulnoci/211411058370724/video/


Mgr. Petr Matolín"Studium na IMS mi přineslo řadu nesmírně zajímavých, inteligentních a schopných přátel a kontaktů. Měl jsem možnost studovat to, co mě baví, a to i s praktickou zkušeností v daném regionu. Získal jsem jistou flexibilitu a schopnost řešit efektivně problémy, o kterých jsem dříve neměl tušení, že vůbec existují. Nakonec nesmím zapomenout na pracovitost, zápal a nadšení pro věc některých kantorů IMS, který byl více než inspirativní."

Petr Matolín je absolventem Ruských a východoevropských studií IMS FSV UK (2012). Po zakončení studia nastoupil do Technologické agentury České republiky na pozici koordinátora pro mezinárodní vztahy. Od března 2014 zde pracuje jako vedoucí oddělení strategií a analýz.Podařilo se mu navázat nová zahraniční partnerství a rozvinout zahraniční spolupráci Technologické agentury ČR do té míry, že v roce 2015 by měly být podpořeny první mezinárodní projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporované na české straně Technologickou agenturou ČR.

Významné absolventky a absolventi

Mgr. Tereza Mádlová

"Co mi přineslo studium na IMS? Nejvíc si cením a často si uvědomuji, že je to rozhled a kritický přístup. Zároveň jsem se díky škole dostala k Balkánu a fajn lidem!"


"Už během mých studií na IMS jsem se věnovala dětem a neziskovému sektoru, ten se mi stal - v dobrém - osudným. Vyjížděla jsem na mezinárodní workcampy hlavně na Balkán, což je doteď moje srdcová záležitost. Dobrovolničila jsem také intenzivně v Čechách - doučovala jsem děti ze sociálně slabých rodin a cizinců, organizovala tábory a volnočasové aktivity pro ně. Moje pracovní cesta vedla přes práci za barem, do Waldorfské školky až do organizace Člověk v tísni v Kladně. Víc o mojí "misi" v krátkém článku - http://www.respekt.cz/tydenik/2014/43/moje-mala-kladenska-mise.V současnosti pracuji v Nadaci Via jako projektová manažerka, kde mám radost z lidí, které potkávám. Baví mě pozorovat svět, jak je pestrý a jak dokážou být lidé odvážní. V nadaci se věnuji tématům rozvoje a vzdělávání neziskovek, osobního rozvoje a sociálnímu podnikání." Tereza Mádlová


Radka Rubilina PhD.


"Vzhledem k tomu, že jsem studovala dvě vysoké školy najednou, je pro mě dodnes záhadou, že jsem došla až do posledního ročníku magisterského studia. Rusistika na FF UK mi nabídla hluboký vhled do ruské kultury, IMS zase zasazení jednotlivých událostí do širšího kontextu. Podle mého názoru se jednalo o jedinečnou kombinaci a dodnes mi to umožňuje vnímat události s odstupem a v širším, mezinárodním měřítku."


Radka Rubilina (roz. Bzonková) obhájila doktorát na německé univerzitě v Konstanz. Zabývá se ruskou kulturou, překládá ruské básně i prózu do češtiny, publikuje knihy o literatuře stalinských pracovních lágrů (Jen jeden osud, 2009 či Osm hlav šílenství, 2015). V letech 2003 – 2006 byla redaktorkou ruské sekce literárního serveru Iliteratura.cz. Zabývá se také společensko-politickou situací zemí postsovětského bloku, vyprofilovala se jako odborník na problematiku lidských práv a transformačních procesů. Od roku 2007 pracovala jako vedoucí Východoevropských demokratizačních programů v organizaci Člověk v tísni, v letech 2006 – 2008 byla souběžně redaktorkou na webovém portálu RuskoDnes.cz, od roku 2011 působila jako evaluátorka rozvojových i demokratizačních programů pro řadu mezinárodních organizací. Od roku 2013 pracuje jako sekondovaný pracovník Ministerstva zahraničních věcí ČR se zaměřením na lidská práva v Organizaci pro Bezpečnost a Spolupráci v Evropě s místem výkonu služby v Arménii


Mgr. Pavel Gruber


"IMS jsem studoval v prvním roce jeho založení a v té době IMS sídlil na třech různých místech v Praze a v souladu s celkovou atmosférou doby bylo i prostředí na IMS mimořádně otevřené, formálně nesvázané a hlavně inspirující a obohacující. Z řady věcí, které jsem získal na IMS, těžím dodnes a moc rád vzpomínám na některé z řady mimořádně zajímavých profesorů a profesorek."


Pavel Gruber vystudoval Ruská a východoevropská studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK a studium zakončil v roce 1998. Svoji první humanitární misi absolvoval v roce 1996 během konfliktu v Bosně s organizací Člověk v tísni. Po studiu pracoval nějakou dobu v komerčním sektoru (logistika a média) a v roce 2006 se vrátil k humanitární práci. Působil v Charitě ČR jako vedoucí mise v Indonésii, následně zodpovídal za programy v jihovýchodní Asii  a poté se stal vedoucím oddělení humanitární a rozvojové spolupráce. Čtyři roky také působil ve správní radě platformy FoRS z toho dva roky jako její předseda. Od roku 2011 vede českou pobočku Lékařů bez hranic jako její ředitel. Během svých misí působil pracovně mimo jiné v Indonésii, na Haiti, v Gruzii nebo na Ukrajině.


PhDr. Jan Marian"Díky studiu na IMS FSV UK jsem poznal řadu skvělých a zajímavých lidí mezi vyučujícími i kolegy studenty. Velmi jsem si cenil otevřené atmosféry a možnosti diskuse s vyučujícími. Stejně tak jsem oceňoval možnosti studijních pobytů v zahraničí a prostor pro vlastní aktivitu."


Absolvent oboru východoevropská a ruská studia IMS FSV UK působil v řadě českých nevládních organizací a think-tanků (Asociace pro mezinárodní otázky, Člověk v tísni, Prague Security Studies Institute), od roku 2008 je zaměstancem Ministerstva zahraničních věcí ČR. V současnosti pracuje jako expert na východní Evropu a střední Asii na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii.


Jan Marian o Východním partnerství:

https://www.youtube.com/watch?v=_EBxGKAmXKI


PhDr. Petr Pojman PhD"Studium na IMS pro mě bylo důležitým vstupem do složitých otázek současnosti. Je třeba ocenit a doporučit velmi dobré možnosti studia i výzkumu v zahraničí.Ti, kdo mají zájem, zde získají příležitost k tomu, aby nalezli ta “svá“ témata. IMS a FSV UK jako celek jsou i místem, kde jsem se setkal s lidmi, se kterými dodnes udržuji přátelské a pracovní vztahy. Bylo pro mě nedávno velmi příjemné potkat staré známé během komplikované práce v neklidné Ukrajině."


Petr Pojman je absolventem Mezinárodních teritoriálních studií a Ruských a východoevropských studií na Institutu mezinárodních studií, FSV UK. V rámci programu Erasmus na Univestity of Kent ve Velké Británii se začal věnovat kriminologii. Následně 2008-2009 působil v humanitárním projektu Charity ČR, Magdala, který pomáhá obětem obchodování s lidmi v ČR. Během magisterského studia absolvoval stáže v St. Petěrburgu na Akademii věd RF, Sankt-Petěrburgském právnickém institutu Akademie generální prokuratury RF a na Fakultě mezinárodních vztahů Sankt-Petěrburgské státní university. V pokračujícím doktorském studiu v oboru Mezinárodních teritoriálních studií FSV UK se věnoval výzkumu v oblasti organizovaného zločinu v Rusku, na Ukrajině a v Česku. Zároveň uskutečnil několik výzkumných cest v evropské i asijské části Ruska, v Bělorusku, Podněstří a Ukrajině. Ve výzkumu se zaměřuje na otázky bezpečnosti, propojení organizovaného zločinu a politiky a problematiku obchodu s lidmi (nucené práce, prostituce, žebroty) v EU a v bývalém SSSR. V r. 2012 se stal zakládajícím členem České kriminologické společnosti a od r. 2013 i členem jejího Výboru. Petr Pojman je též členem Sankt-Petěrburgského centra deviantologie a redakční rady odborného časopisu Právní věda a bezpečnostní praxe Ťjumeňského institutu zvyšování kvalifikace příslušníků ruského ministerstva vnitra. Přednáší na několika domácích i zahraničních vysokých školách. Působí jako nezávislý konzultant soukromého, státního a nevládního sektoru (Transparency International, Forum 2000, Pražský institut bezpečnostních studií – PSSI). V oblasti boje proti obchodu s lidmi a volebního pozorování spolupracuje s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.


Mediální vystoupení Petra Pojmana:


http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/246129-soghojanuv-mnohalety-trest-je-pravomocny-vrchni-soud-nemel-duvod-neco-menit/


http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/933951


Zahraniční vystoupení:


resbash.ru/stat/2/3083


http://www.polskieradio.pl/9/3/Artykul/418666,Mafiosi-chca-przejac-sady-policje-i-elektrownie


http://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/organisierte-kriminalitaet-dringt-in-staatliche-strukturen-vor


Webová stránka Petra Pojmana:


http://www.petrpojman.com/


Mgr. Luboš Veselý"IMS jsou pro mě především skvělí vyučující, kteří zde působili či působí a kteří vás naučí o dějinách a současnosti zemí v našem okolí přemýšlet i psát."


Absolvent oboru Ruská a východoevropská studia na IMS FSV UK. Poslední dva roky mandátu Václava Havla pracoval jako teritioriální specialista pro střední a východní Evropu v Kanceláři prezidenta republiky, poté v Centru pro demokracii a lidská práva Společnosti Člověk v tísni. V roce 2009 byl zmocněncem ministra zahraničních věcí pro Česko-polské fórum. V letech 2010-2014 diplomatem politického úseku na velvyslanectví České republiky v Kyjevě. Je také spoluzakladatelem Asociace pro mezinárodní otázky.


Mgr. Jan Plešinger"Studium Ruských a východoevropských studií IMS pro mě bylo tím správným odrazovým můstkem pro zajímavou a bohatou kariéru v mezinárodních organizacích, diplomacii a práci v konfliktních oblastech. Historický, politický a jazykový základ, který jsem si při studiu na IMS osvojil, je pro mě dodnes ‚studnicí moudrosti‘, ze které čerpám".


Studia:


Jan Plešinger zakončil studium Ruských a východoevropských studií IMS FSV UK titulem magistra v roce 2000. Poté studoval v New Yorku, kde obdržel International Diploma in Humanitarian Assistance (The Centre for International Health & Cooperation under auspices of City University of New York, Royal College of Surgeons in Ireland and University of Geneva.). V současné době se při práci věnuje dálkovému doktorandskému studiu oboru Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.


Zaměstnání:

Jan Plešinger je od roku 2011 zástupcem šéfa mise OBSE v Moldavsku. Hlavním mandátem mise je zprostředkovávat jednání mezi stranami podněsterského konfliktu a hledat možnosti jeho řešení. Kromě toho se mise zabývá dalšími bezpečnostními otázkami včetně těch charakteru vojenského, politického, právního, environmentálního, mediálního a lidskoprávního. V letech 2008-2011 byl Jan Plešinger zástupcem velvyslance v Kosovu na Zastupitelském úřadě ČR v Prištině. V letech 2006-2008 pracoval pro Rozvojový program OSN v Moldavsku. Předtím byl zaměstnán ve společnosti Člověk v tísni, v níž mj. vedl humanitární mise na severním Kavkaze (Čečensko a Ingušsko) a v Kosovu. V roce 2002 Jan Plešinger spoluzakládal platformu nevládních organizací České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS); je autorem jeho názvu i loga.


Z veřejných vystoupení:

· Rozhovor v ruštině na moldavské soukromé zpravodajské stanici:

· http://www.realitatea.md/emisiuni/-------------------------.html/13393


· Rozhovor v rumunštině v moldavské veřejnoprávní televizi:

· http://www.trm.md/ro/moldova-in-direct/moldova-in-direct-din-1-iulie-2013/


· Rozhovor v pořadu Před půlnocí na ČT 24: . http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095690193-pred-pulnoci/211411058370724/video/


Mgr. Petr Matolín"Studium na IMS mi přineslo řadu nesmírně zajímavých, inteligentních a schopných přátel a kontaktů. Měl jsem možnost studovat to, co mě baví, a to i s praktickou zkušeností v daném regionu. Získal jsem jistou flexibilitu a schopnost řešit efektivně problémy, o kterých jsem dříve neměl tušení, že vůbec existují. Nakonec nesmím zapomenout na pracovitost, zápal a nadšení pro věc některých kantorů IMS, který byl více než inspirativní."

Petr Matolín je absolventem Ruských a východoevropských studií IMS FSV UK (2012). Po zakončení studia nastoupil do Technologické agentury České republiky na pozici koordinátora pro mezinárodní vztahy. Od března 2014 zde pracuje jako vedoucí oddělení strategií a analýz.Podařilo se mu navázat nová zahraniční partnerství a rozvinout zahraniční spolupráci Technologické agentury ČR do té míry, že v roce 2015 by měly být podpořeny první mezinárodní projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporované na české straně Technologickou agenturou ČR.