SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Partnerské univerzity katedry
Partnerské univerzity katedry
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Partnerské univerzity spolupracující s KRVS


Arménie

Yerevan State University (meziuniverzitní dohoda)


Bulharsko

Sofijski Universitet Sv. Kliment Ochridski, Sofia (meziuniverzitní dohoda)


Bělorusko

Bělorusskij gosudarstvennyj universitet, Minsk (meziuniverzitní dohoda)


Estonsko

Tallinn University (v rámci Unica Network a IMESS)


Gruzie

Free University of Tbilisi (meziuniverzitní dohoda)

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (meziuniverzitní dohoda)


Kazachstán

Kazakh Abylai Khan University of International Relations and World Languages, Almaty (meziuniverzitní dohoda)


Maďarsko

Eötvös Loránd Universität, Budapest (meziuniverzitní dohoda)


Polsko

Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Czestochowa (meziuniverzitní dohoda)

Uniwersytet Jagielloński, Kraków (meziuniverzitní dohoda)

Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków (meziuniverzitní dohoda)

Uniwersytet Lódzki (meziuniverzitní dohoda)

Uniwersytet Opolski, Opole (meziuniverzitní dohoda)

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (meziuniverzitní dohoda)

Uniwersytet Warszawski (meziuniverzitní dohoda)

Uniwersytet Wroclawski (meziuniverzitní dohoda)


Rusko

Moskovskij gosudarsvennyj universitět im. M. V. Lomonosova (meziuniverzitní dohoda)

Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitět (meziuniverzitní dohoda)


Řecko

Aristotle University of Thessaloniki (meziuniverzitní dohoda)


Slovensko

Univerzita Komenského v Bratislavě (meziuniverzitní dohoda)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (meziuniverzitní dohoda)

Univerzita P. J. Šafárika, Košice (meziuniverzitní dohoda)


Slovinsko

Univerzita v Ljubljani (meziuniverzitní dohoda)


Srbsko

Universitet u Beogradu (meziuniverzitní dohoda)


Ukrajina

T.G. Shevtchenko State University, Kyjev (meziuniverzitní dohoda)

L'vivskij nacional'nij universitět imeni Ivana Franka (meziuniverzitní dohoda)


Uzbekistán

Akademie věd Uzbekistánu (meziuniverzitní dohoda)


Mezinárodní konsorcium IMESS


Partnerské univerzity katedry

Partnerské univerzity spolupracující s KRVS


Arménie

Yerevan State University (meziuniverzitní dohoda)


Bulharsko

Sofijski Universitet Sv. Kliment Ochridski, Sofia (meziuniverzitní dohoda)


Bělorusko

Bělorusskij gosudarstvennyj universitet, Minsk (meziuniverzitní dohoda)


Estonsko

Tallinn University (v rámci Unica Network a IMESS)


Gruzie

Free University of Tbilisi (meziuniverzitní dohoda)

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (meziuniverzitní dohoda)


Kazachstán

Kazakh Abylai Khan University of International Relations and World Languages, Almaty (meziuniverzitní dohoda)


Maďarsko

Eötvös Loránd Universität, Budapest (meziuniverzitní dohoda)


Polsko

Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Czestochowa (meziuniverzitní dohoda)

Uniwersytet Jagielloński, Kraków (meziuniverzitní dohoda)

Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków (meziuniverzitní dohoda)

Uniwersytet Lódzki (meziuniverzitní dohoda)

Uniwersytet Opolski, Opole (meziuniverzitní dohoda)

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (meziuniverzitní dohoda)

Uniwersytet Warszawski (meziuniverzitní dohoda)

Uniwersytet Wroclawski (meziuniverzitní dohoda)


Rusko

Moskovskij gosudarsvennyj universitět im. M. V. Lomonosova (meziuniverzitní dohoda)

Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitět (meziuniverzitní dohoda)


Řecko

Aristotle University of Thessaloniki (meziuniverzitní dohoda)


Slovensko

Univerzita Komenského v Bratislavě (meziuniverzitní dohoda)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (meziuniverzitní dohoda)

Univerzita P. J. Šafárika, Košice (meziuniverzitní dohoda)


Slovinsko

Univerzita v Ljubljani (meziuniverzitní dohoda)


Srbsko

Universitet u Beogradu (meziuniverzitní dohoda)


Ukrajina

T.G. Shevtchenko State University, Kyjev (meziuniverzitní dohoda)

L'vivskij nacional'nij universitět imeni Ivana Franka (meziuniverzitní dohoda)


Uzbekistán

Akademie věd Uzbekistánu (meziuniverzitní dohoda)


Mezinárodní konsorcium IMESS