SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Balkánská a středoevropská studia
Balkánská a středoevropská studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Obor Balkánských a středoevropských studií (dříve Balkánských, středoevropských a eurasijských studií, respektive Ruských a východoevropských studií) vznikl rozdělením původního velkého oboru na logickou část, která lépe koreluje se současným geografickou a geopolitickou situací v oblasti bývalého socialistického bloku. Absolventi magisterského oboru Mezinárodní teritoriální studia tak získávají diplom s uvedením oboru a specializace Balkánská a středoevropská studia (BAS).


Specializace sleduje jednotlivé státy teritoria, rozdělené do tří subregionů:


- Estonsko, Lotyšsko a Litvu (s vazbami na balticko-skandinávský region, zvláště pak na Finsko a také na Rusko)

- Střední Evropu (Polsko, Maďarsko a Slovensko, s vazbami na východní Evropu a začlenění do evropských struktur)

- Balkán (s vazbami na Turecko a střední a východní Evropu a integraci do EU)


Tento obor je prioritně zaměřen na moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu zmíněných zemí, s ohledem na geografický rozsah a vnitřně komplikovanou strukturu sledovaného regionu má výrazně komparativní a multidisciplinární povahu. Program tohoto magisterského oboru stejně jako jednotlivé přednášky vycházejí z badatelského zájmu a publikační činnosti pracovníků katedry.


Magisterská státní zkouška zahrnuje čtyři otázky z moderních dějin středovýchodní Evropy, aktuálního vývoje na Balkáně a ve Střední Evropě, diplomové specializace a obhajobu diplomové práce. Magisterský diplomový seminář se zabývá dějinami a současnou společnostístředo- a jihovýchodní Evropě.


Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění ve státní správě a státem organizovaných nadstátních grémiích, diplomacii i ve velkých nadnárodních i domácích firmách, v poradenských firmách i v odborné žurnalistice. Jsou připraveni na vědecký výzkum různých směrů, především však na flexibilní aplikaci získaných znalostí, dovedností a pracovních návyků v široké paletě oborů


Garantem oboru mezinárodní teritoriální studia je Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.


Vedoucí specializace je Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.


Studijní povinnosti

Celkové studijní povinnosti: 120 kreditů

Povinné předměty oboru Mezinárodní teritoriální studia: 39 kreditů

Povinně předměty specializace BAS: 36 kreditů

Povinně volitelné předměty specializace BAS: 18 kreditů

Povinně volitelné předměty oboru NMTS (včetně specializace BAS): 15 kreditů

Volitelné předměty: 12 kreditů


Studijní plány studentů oboru Balkánská a středoevropská studia

2016/2017


Archivní studijní plány oboru Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011


Archivní studijní plány oboru Ruská a východoevropská studia

2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007


Balkánská a středoevropská studiaObor Balkánských a středoevropských studií (dříve Balkánských, středoevropských a eurasijských studií, respektive Ruských a východoevropských studií) vznikl rozdělením původního velkého oboru na logickou část, která lépe koreluje se současným geografickou a geopolitickou situací v oblasti bývalého socialistického bloku. Absolventi magisterského oboru Mezinárodní teritoriální studia tak získávají diplom s uvedením oboru a specializace Balkánská a středoevropská studia (BAS).


Specializace sleduje jednotlivé státy teritoria, rozdělené do tří subregionů:


- Estonsko, Lotyšsko a Litvu (s vazbami na balticko-skandinávský region, zvláště pak na Finsko a také na Rusko)

- Střední Evropu (Polsko, Maďarsko a Slovensko, s vazbami na východní Evropu a začlenění do evropských struktur)

- Balkán (s vazbami na Turecko a střední a východní Evropu a integraci do EU)


Tento obor je prioritně zaměřen na moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu zmíněných zemí, s ohledem na geografický rozsah a vnitřně komplikovanou strukturu sledovaného regionu má výrazně komparativní a multidisciplinární povahu. Program tohoto magisterského oboru stejně jako jednotlivé přednášky vycházejí z badatelského zájmu a publikační činnosti pracovníků katedry.


Magisterská státní zkouška zahrnuje čtyři otázky z moderních dějin středovýchodní Evropy, aktuálního vývoje na Balkáně a ve Střední Evropě, diplomové specializace a obhajobu diplomové práce. Magisterský diplomový seminář se zabývá dějinami a současnou společnostístředo- a jihovýchodní Evropě.


Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění ve státní správě a státem organizovaných nadstátních grémiích, diplomacii i ve velkých nadnárodních i domácích firmách, v poradenských firmách i v odborné žurnalistice. Jsou připraveni na vědecký výzkum různých směrů, především však na flexibilní aplikaci získaných znalostí, dovedností a pracovních návyků v široké paletě oborů


Garantem oboru mezinárodní teritoriální studia je Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.


Vedoucí specializace je Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.


Studijní povinnosti

Celkové studijní povinnosti: 120 kreditů

Povinné předměty oboru Mezinárodní teritoriální studia: 39 kreditů

Povinně předměty specializace BAS: 36 kreditů

Povinně volitelné předměty specializace BAS: 18 kreditů

Povinně volitelné předměty oboru NMTS (včetně specializace BAS): 15 kreditů

Volitelné předměty: 12 kreditů


Studijní plány studentů oboru Balkánská a středoevropská studia

2016/2017


Archivní studijní plány oboru Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011


Archivní studijní plány oboru Ruská a východoevropská studia

2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007