SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Ruská a euroasijská studia
Ruská a euroasijská studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Specializace „Ruská a východoevropská studia“ (dříve Balkánská, středoevropská a eurasijská studia, respektive Ruská a východoevropská studia) vznikl rozdělením původního velkého oboru na logickou část, která lépe koreluje se současným geografickou a geopolitickou situací v oblasti bývalého Sovětského svazu. Absolventi magisterského oboru Mezinárodní teritoriální studia tak získávají diplom s uvedením oboru a specializace Ruská a eurasijská studia (RES).


Specializace sleduje jednotlivé státy teritoria, rozdělené do tří subregionů:

- Rusko (s vazbami na postsovětskou oblast)

- východní Evropu - Bělorusko, Ukrajinu (s vazbami na EU a střední Evropu) a Moldávii (na Rumunsko a EU)

- centrální Eurasii - jižní a severní Kavkaz (s vazbami na Rusko, Turecko či Írán) a Střední Asii (s přesahy na Rusko, Čínu, Afghánistán či Blízký východ)


Obor je prioritně zaměřen na hlubokou znalost ruského a eurasijského prostoru, který chápe jak v širších historických souvislostech, tak v neposlední řadě v kontextu vývoje ekonomického, politického, sociálního i kulturního. Akcent je v rámci jednotlivých kurzů kladen na porozumění studovanému teritoriu prizmatem multidisciplinárních témat, klíčových z hlediska jeho nejnovějšího vývoje: ekonomie a energetické bezpečnosti, ozbrojených konfliktů a separatismu, nacionalismu a náboženského extrémismu, tvorby národních historiografií a ideologií, konfliktu mezi tradicionalismem a modernitou aj.


Absolvent specializace RES je všestranným odborníkem na Rusko, země východní Evropy, Kavkazu a Střední Asie s přesahy do okolních regionů, který se vyznačuje špičkovou znalostí historie i společenských fenoménů, charakteristických pro studovaný prostor.  Absolvent rovněž vyniká širokou škálou dovedností. Moderní pojetí studia, založené na interaktivní výuce, průběžné četbě povinné literatury i atestaci učiva, vypracování referátů, analytických esejích aj. vede studenty ke kritickému myšlení, ke schopnosti formovat, argumentovat, prezentovat a obhajovat svoje názory.  Samozřejmostí je solidní jazyková výbava, sestávající ze znalosti dvou světových jazyků - angličtiny a ruštiny - a možnosti si v průběhu studia rozšířit jazykové dovednosti studiem lokálních jazyků. Studium v mezinárodním prostředí (předměty v cizích jazycích, především v angličtině, za účasti zahraničních studentů i stáže v zahraničí) vedou k osvojení zásad mezikulturní komunikace.


Uplatnění absolventu zahrnuje především oblasti mezinárodním obchodu, státní správy, diplomacie, neziskový sektor,  poradentví, jakož i mediální, akademickou a výzkumnou sféru


Magisterská státní zkouška zahrnuje obhajobu diplomové práce a otázky z moderních dějin Ruska a států regionu a specializační otázku z politického, ekonomického či sociálního vývoje regionu.


Garantem oboru mezinárodní teritoriální studia je Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.


Vedoucí specializace je


Studijní povinnosti

Celkové studijní povinnosti: 120 kreditů

Povinné předměty oboru Mezinárodní teritoriální studia: 39 kreditů

Povinně předměty specializace RES: 36 kreditů

Povinně volitelné předměty specializace RES: 18 kreditů

Povinně volitelné předměty oboru NMTS (včetně specializace RES): 15 kreditů

Volitelné předměty: 12 kreditů


Studijní plány studentů oboru Ruská a euroasijská studia

2016/2017


Archivní studijní plány oboru Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

2015/20162014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011


Archivní studijní plány oboru Ruská a východoevropská studia

2009/20102008/20092007/20082006/2007


Ruská a euroasijská studiaSpecializace „Ruská a východoevropská studia“ (dříve Balkánská, středoevropská a eurasijská studia, respektive Ruská a východoevropská studia) vznikl rozdělením původního velkého oboru na logickou část, která lépe koreluje se současným geografickou a geopolitickou situací v oblasti bývalého Sovětského svazu. Absolventi magisterského oboru Mezinárodní teritoriální studia tak získávají diplom s uvedením oboru a specializace Ruská a eurasijská studia (RES).


Specializace sleduje jednotlivé státy teritoria, rozdělené do tří subregionů:

- Rusko (s vazbami na postsovětskou oblast)

- východní Evropu - Bělorusko, Ukrajinu (s vazbami na EU a střední Evropu) a Moldávii (na Rumunsko a EU)

- centrální Eurasii - jižní a severní Kavkaz (s vazbami na Rusko, Turecko či Írán) a Střední Asii (s přesahy na Rusko, Čínu, Afghánistán či Blízký východ)


Obor je prioritně zaměřen na hlubokou znalost ruského a eurasijského prostoru, který chápe jak v širších historických souvislostech, tak v neposlední řadě v kontextu vývoje ekonomického, politického, sociálního i kulturního. Akcent je v rámci jednotlivých kurzů kladen na porozumění studovanému teritoriu prizmatem multidisciplinárních témat, klíčových z hlediska jeho nejnovějšího vývoje: ekonomie a energetické bezpečnosti, ozbrojených konfliktů a separatismu, nacionalismu a náboženského extrémismu, tvorby národních historiografií a ideologií, konfliktu mezi tradicionalismem a modernitou aj.


Absolvent specializace RES je všestranným odborníkem na Rusko, země východní Evropy, Kavkazu a Střední Asie s přesahy do okolních regionů, který se vyznačuje špičkovou znalostí historie i společenských fenoménů, charakteristických pro studovaný prostor.  Absolvent rovněž vyniká širokou škálou dovedností. Moderní pojetí studia, založené na interaktivní výuce, průběžné četbě povinné literatury i atestaci učiva, vypracování referátů, analytických esejích aj. vede studenty ke kritickému myšlení, ke schopnosti formovat, argumentovat, prezentovat a obhajovat svoje názory.  Samozřejmostí je solidní jazyková výbava, sestávající ze znalosti dvou světových jazyků - angličtiny a ruštiny - a možnosti si v průběhu studia rozšířit jazykové dovednosti studiem lokálních jazyků. Studium v mezinárodním prostředí (předměty v cizích jazycích, především v angličtině, za účasti zahraničních studentů i stáže v zahraničí) vedou k osvojení zásad mezikulturní komunikace.


Uplatnění absolventu zahrnuje především oblasti mezinárodním obchodu, státní správy, diplomacie, neziskový sektor,  poradentví, jakož i mediální, akademickou a výzkumnou sféru


Magisterská státní zkouška zahrnuje obhajobu diplomové práce a otázky z moderních dějin Ruska a států regionu a specializační otázku z politického, ekonomického či sociálního vývoje regionu.


Garantem oboru mezinárodní teritoriální studia je Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.


Vedoucí specializace je


Studijní povinnosti

Celkové studijní povinnosti: 120 kreditů

Povinné předměty oboru Mezinárodní teritoriální studia: 39 kreditů

Povinně předměty specializace RES: 36 kreditů

Povinně volitelné předměty specializace RES: 18 kreditů

Povinně volitelné předměty oboru NMTS (včetně specializace RES): 15 kreditů

Volitelné předměty: 12 kreditů


Studijní plány studentů oboru Ruská a euroasijská studia

2016/2017


Archivní studijní plány oboru Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

2015/20162014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011


Archivní studijní plány oboru Ruská a východoevropská studia

2009/20102008/20092007/20082006/2007