SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Interní pracovníci
Interní pracovníci
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Interní pracovníci

PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

Vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií

Publikační činnost

Vyučované předměty

Osobní stránka


Zaměření: Střední Asie; Afghánistán; Írán; islám; ideologie; energetika a její politické dopady; moderní dějiny Střední Asie


Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Garant doktorského programu Mezinárodní teritoriální studia

Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Středovýchodní Evropa, Polsko, politické systémy, teorie demokratických a nedemokratických režimů, teorie opozice
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Ředitel Institutu mezinárodních studií

Garant anglojazyčných programů RVES

Garant bakalářského a magisterského programu Mezinárodní teritoriální studia

Publikační činnost (Přehledná bibliografie)

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Dějiny a současnost střední Evropy, zejména Polska se zaměřením na historiografii, politické myšlení a národnostní problematiku

Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Subgarant magisterské specializace Balkánská a středoevropská studia

Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Středovýchodní Evropa, Pobaltí, moderní historie středovýchodní Evropy s přihlédnutím k dějinám pobaltského regionu, problémy formování občanské společnosti, politických systémů a nacionalismu a vztahovou problematiku


Doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph.D.

Subgarant magisterské specializace Ruská a eurasijská studia

Publikační činnost

Vyučované předměty

Osobní stránka


Zaměření: Kavkaz, Rusko, Turecko, vztahově Írán a postsovětský prostor

Bezpečnostní studia (etnické a občanské konflikty; asymetrické konflikty; insurgency a counterinsurgency; terorismus); nacionalismus, historiografie, politics of memory etc.Maria Alina Asavei, Ph.D.

alinaasavei@yahoo.com

Publikační činnost, Publikační činnost do r. 2014)

Vyučované předměty

Osobní stránka


Zaměření: Balkán

Politické umění, kolektivní paměť, kulturní a sociální historie, estetika


PhDr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty


Zaměření: Rusko a SSSR, soudobé dějiny, ruská historiografie, dějiny Stalinismu, zahraniční politika SSSR a Ruska, česko-ruské vztahy, sovětský blok a Čína
PhDr. Jiří Kocián

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Balkán, Rumunsko, soudobé dějiny, postkomunistická transformace, menšiny, identity, orální historie, židé na Balkáně

PhDr. Kateřina Králová, M.A. Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty

Osobní stránka

Životopis


Zaměření: Balkán, Řecko, moderní dějiny Balkánu a německých zemí, vztahy Řecka a Německa, židovská otázka v Řecku, řecká menšina v Česku

PhDr. Bohuslav Litera, CSc.

Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Rusko a SSSR, politické dějiny 20. století, zahraniční politika Sovětského svazu a Ruska, mezinárodní vztahy po roce 1938, energetické suroviny v postsovětském prostoru

PhDr. Marek Pečenka

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Rusko, Balkán, dějiny 18. a 19. století, historická geografie střední a východní Evropy

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Rusko

Soudobý politický a ekonomický vývoj Ruska, zahraniční politika a energetika Ruska

PhDr. Jan Šír, Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty

Osobní stránka


Zaměření: Turkmenistán; ropa a plyn v oblasti Kaspického moře; geopolitika Střední Asie

PhDr. František Šístek, Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty

Bibliografie


Zaměření: Balkán, moderní dějiny Balkánu: tradiční společnosti, modernizace, nacionální identita; česko-jihoslovanské a středoevropsko-balkánské vztahy;

obrazy a stereotypy druhého; konceptualizace střední a jihovýchodní Evropy; koncepce a interpretace balkánských dějin


PhDr. Bohdan Zilynskyj Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty


Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, moderní dějiny, česko-ukrajinské/česko-běloruské vztahy


PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty


Zaměření: Soudobý politický vývoj zemí bývalé Jugoslávie; dějiny Jugoslávie; politická geografie Balkánského poloostrova; regionální a socioekonomická geografie jihovýchodní Evropy; migrace na Balkáně ve 20. století


Mgr. Kristýna Arseňjuková

Vyučované předměty


lektorka českého jazyka pro cizince


Mgr. Barbora Mazúrková

Vyučované předměty


lektorka českého jazyka pro cizince
Interní pracovníci

Interní pracovníci

PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

Vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií

Publikační činnost

Vyučované předměty

Osobní stránka


Zaměření: Střední Asie; Afghánistán; Írán; islám; ideologie; energetika a její politické dopady; moderní dějiny Střední Asie


Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Garant doktorského programu Mezinárodní teritoriální studia

Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Středovýchodní Evropa, Polsko, politické systémy, teorie demokratických a nedemokratických režimů, teorie opozice
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Ředitel Institutu mezinárodních studií

Garant anglojazyčných programů RVES

Garant bakalářského a magisterského programu Mezinárodní teritoriální studia

Publikační činnost (Přehledná bibliografie)

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Dějiny a současnost střední Evropy, zejména Polska se zaměřením na historiografii, politické myšlení a národnostní problematiku

Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Subgarant magisterské specializace Balkánská a středoevropská studia

Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Středovýchodní Evropa, Pobaltí, moderní historie středovýchodní Evropy s přihlédnutím k dějinám pobaltského regionu, problémy formování občanské společnosti, politických systémů a nacionalismu a vztahovou problematiku


Doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph.D.

Subgarant magisterské specializace Ruská a eurasijská studia

Publikační činnost

Vyučované předměty

Osobní stránka


Zaměření: Kavkaz, Rusko, Turecko, vztahově Írán a postsovětský prostor

Bezpečnostní studia (etnické a občanské konflikty; asymetrické konflikty; insurgency a counterinsurgency; terorismus); nacionalismus, historiografie, politics of memory etc.Maria Alina Asavei, Ph.D.

alinaasavei@yahoo.com

Publikační činnost, Publikační činnost do r. 2014)

Vyučované předměty

Osobní stránka


Zaměření: Balkán

Politické umění, kolektivní paměť, kulturní a sociální historie, estetika


PhDr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty


Zaměření: Rusko a SSSR, soudobé dějiny, ruská historiografie, dějiny Stalinismu, zahraniční politika SSSR a Ruska, česko-ruské vztahy, sovětský blok a Čína
PhDr. Jiří Kocián

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Balkán, Rumunsko, soudobé dějiny, postkomunistická transformace, menšiny, identity, orální historie, židé na Balkáně

PhDr. Kateřina Králová, M.A. Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty

Osobní stránka

Životopis


Zaměření: Balkán, Řecko, moderní dějiny Balkánu a německých zemí, vztahy Řecka a Německa, židovská otázka v Řecku, řecká menšina v Česku

PhDr. Bohuslav Litera, CSc.

Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Rusko a SSSR, politické dějiny 20. století, zahraniční politika Sovětského svazu a Ruska, mezinárodní vztahy po roce 1938, energetické suroviny v postsovětském prostoru

PhDr. Marek Pečenka

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Rusko, Balkán, dějiny 18. a 19. století, historická geografie střední a východní Evropy

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Zaměření: Rusko

Soudobý politický a ekonomický vývoj Ruska, zahraniční politika a energetika Ruska

PhDr. Jan Šír, Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty

Osobní stránka


Zaměření: Turkmenistán; ropa a plyn v oblasti Kaspického moře; geopolitika Střední Asie

PhDr. František Šístek, Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty

Bibliografie


Zaměření: Balkán, moderní dějiny Balkánu: tradiční společnosti, modernizace, nacionální identita; česko-jihoslovanské a středoevropsko-balkánské vztahy;

obrazy a stereotypy druhého; konceptualizace střední a jihovýchodní Evropy; koncepce a interpretace balkánských dějin


PhDr. Bohdan Zilynskyj Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty


Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, moderní dějiny, česko-ukrajinské/česko-běloruské vztahy


PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

Publikační činnost

Vyučované předměty


Zaměření: Soudobý politický vývoj zemí bývalé Jugoslávie; dějiny Jugoslávie; politická geografie Balkánského poloostrova; regionální a socioekonomická geografie jihovýchodní Evropy; migrace na Balkáně ve 20. století


Mgr. Kristýna Arseňjuková

Vyučované předměty


lektorka českého jazyka pro cizince


Mgr. Barbora Mazúrková

Vyučované předměty


lektorka českého jazyka pro cizince